Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Default Alternative Text

   Λύσεις απομακρυσμένου συστήματος SCADA με μια ματιά

  • Ανάγνωση

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Οι ασύρματοι Trio Q επιτυγχάνουν βελτιστοποίηση του δικτύου SCADA και βελτιώνουν την απόδοση επιχείρησης ύδρευσης.

    “Οι ασύρματοι Trio Q παρέχουν ταχύτερα και πιο αξιόπιστα δεδομένα στην επιχειρησιακή ομάδα μας." δήλωσε ο Tony Segret, Γενικός Διευθυντής της Περιοχής Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Πυροπροστασίας της Ανατολικής Αλαμπάμα. Δείτε πώς... Διαβάστε περισσότερα
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Βασικά ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών ροής στη βιομηχανία φυσικού αερίου.

    Το παρόν white paper παρουσιάζει μια επισκόπηση της τρέχουσας τεχνολογίας υπολογιστών ροής και κριτήρια επιλογής. Διαβάστε περισσότερα
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Βελτιώνοντας την απόδοση του συστήματος SCADA παρόχων ύδρευσης

    Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τις τάσεις στα συστήματα SCADA για παρόχους ύδρευσης, εξετάζει τα οφέλη των σύγχρονων έξυπνων συστημάτων SCADA που βασίζονται σε εξαιρετικά ενοποιημένο υλισμικό και λογισμικό και περιγράφει ορισμένες από τις λύσεις που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι πάροχοι ύδρευσης. Διαβάστε περισσότερα
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Ασφάλεια συστημάτων SCADA: Προκλήσεις και λύσεις

    Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει την επιχειρηματολογία για τη βελτίωση της ασφάλειας των συστημάτων SCADA. Εξετάζει τους παράγοντες που έχουν συμβάλει στην αυξανόμενη τρωτότητα των συστημάτων ελέγχου και παρουσιάζει νέα πρότυπα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της κρίσιμης υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κωδικοποίησης και επαλήθευσης για τα συστήματα SCADA. Διαβάστε περισσότερα
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Επεξήγηση των συστημάτων SCADA

    Το παρόν white paper παρουσιάζει τα διάφορα συστατικά μέρη ενός τυπικού απομακρυσμένου συστήματος SCADA, τις λειτουργικές προκλήσεις που εγείρονται εγγενώς σε αυτού του είδους τα συστήματα και πώς έχουν εφαρμοστεί οι διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις για την βελτίωση της ικανότητας των συστημάτων SCADA. Διαβάστε περισσότερα
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Βελτιστοποίηση ασύρματου δικτύου Ethernet

    Το ακόλουθο κείμενο βοηθά να διαχωριστούν οι αντιλήψεις από την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις διαφορές μεταξύ καθορισμένων ασύρματων ταχυτήτων και της πραγματικής διεκπεραιωτικότητας δεδομένων σε μια εφαρμογή SCADA. Παρουσιάζονται επίσης προτεινόμενες ενέργειες για τη βελτιστοποίηση των ασύρματων δικτύων Ethernet, καθώς και ορισμένα πραγματικά παραδείγματα. Διαβάστε περισσότερα
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Βελτίωση των λειτουργιών του συστήματος SCADA με τη χρήση ασύρματων οργάνων

    Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να διερευνηθούν οι συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους οι διαχειριστές μπορούν να ενοποιήσουν ουσιαστικά δίκτυα ασύρματων οργάνων με συστήματα SCADA και να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη μιας τέτοιας ενοποιημένης λύσης. Διαβάστε περισσότερα
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης για υπολογιστές ροής στη μέτρηση και τον έλεγχο του φυσικού αερίου

    Οι εγκαταστάσεις υπολογιστών ροής μπορεί να είναι πολύ περίπλοκες και η προσεκτική μελέτη όλων των παραμέτρων θα βοηθήσουν να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη εγκατάστασή τους. Στο παρόν white paper: 

    - Ορίζεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ροής αερίου.
    - Περιγράφονται συνοπτικά οι διάφοροι τύποι εφαρμογών υπολογιστή ροής.
    - Παρουσιάζεται μια τυπική εγκατάσταση υπολογιστή ροής.
    - Επεξηγούνται λεπτομερώς τα συστήματα ισχύος, τα ασύρματα όργανα και οι απομακρυσμένες μονάδες εισόδου/εξόδου, οι απομακρυσμένες επικοινωνίες και πρακτικές συλλογής και διακρίβωσης δεδομένων. Διαβάστε περισσότερα
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Επεξήγηση του δικτύου Ethernet για συστήματα SCADA

    Το παρόν έγγραφο καλύπτει την υλοποίηση εφαρμογών Ethernet στις επικοινωνίες και την αρχιτεκτονική των συστημάτων SCADA. Διαβάστε περισσότερα
  • Εκμάθηση

   Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις μέτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου


   Μεγάλα διακυβεύματα και πολυφασικά υγρά με προσμείξεις αντιμετωπίζονται μέσω ενός συνδυασμού εξειδικευμένου υλισμικού και λογισμικού. Μάθετε περισσότερα

   Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων γνωρίζουν ταχύτατη ανάπτυξη.


   Η γρήγορη εγκατάσταση, το χαμηλό κόστος και η ευκολία στη χρήση καθιστούν τα ασύρματα συστήματα την ταχύτερα αναπτυσσόμενη γραμμή προϊόντων στην ιστορία της Schneider Electric Μάθετε περισσότερα
  • Επιτήρηση

   • Επισκόπηση απομακρυσμένου συστήματος SCADA

   • Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Λύσεις αγωγού από την Schneider Electric

   • Ασύρματες κεφαλές γεωτρήσεων - Λύσεις τηλεμετρίας και απομακρυσμένων συστημάτων SCADA

   • Έξυπνες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Schneider Electric - Λύσεις τηλεμετρίας και απομακρυσμένων συστημάτων SCADA