Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

  Προηγμένος, επεκτάσιμος έλεγχος γερανών σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου

Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

Τα επιχειρηματικά σας θέματα είναι μοναδικά

Καλείστε να επιτύχετε υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος μηχανικής και μεγιστοποιώντας την απόδοση του συστήματος. Χρειάζεστε επίσης ευελιξία, ανοιχτή αρχιτεκτονική και μεγαλύτερη ταχύτητα.

Οι ειδικοί μας σας βοηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Εικονογράφηση, λύσεις κύκλου ζωής μηχανημάτων, βιομηχανική παραγωγή, έλεγχος μηχανημάτων.
 • Λύσεις

  Η αρχιτεκτονική ασφαλείας του συστήματος ανύψωσης/CANopen/ λογικού ελεγκτή M241 έχει προσαρμοστεί ειδικά για κατασκευαστές εξοπλισμού γερανών με εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Προσφέρει μια καινοτόμο λύση για γερανούς επεξεργασίας και ειδικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται μεγάλη ευελιξία και επεκτασιμότητα, με σκοπό τη διευκόλυνση των απαραίτητων για αυτά τα μηχανήματα προσαρμογών. Συνδυάζει λογικό ελεγκτή και ρυθμιστές στροφών μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένη αρτηρία πεδίου CANopen για μέγιστη ευελιξία και απλοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης. Ο λογικός ελεγκτής παρέχει αποκλειστικές λειτουργίες ανύψωσης για την αύξηση της παραγωγικότητας του γερανού, περιορίζοντας τους κινδύνους.
 • Πρόταση αξίας

  • Συνδεσιμότητα: Ασφαλής, ασύρματη, απομακρυσμένη πρόσβαση στον προσαρμόσιμο web server που διαθέτετε, η οποία σας επιτρέπει να βελτιώσετε τη θέση σας στην αγορά, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος μεταφοράς και τον χρόνο μη λειτουργίας του μηχανήματος.
  • Απόδοση: Χάρη στη λύση βάσει ρυθμιστή στροφών μεταβλητής ταχύτητας, αποτρέπεται η υπερθέρμανση των κινητήρων, ενώ μειώνεται και η κατανάλωση ενέργειας. Έτοιμη για χρήση, ήδη ανεπτυγμένη εφαρμογή για συστήματα ανύψωσης, με λεπτομερή τεκμηρίωση συμπεριλαμβανομένων: βιβλιοθήκης λειτουργιών ανύψωσης, πρότυπα γερανών και Δοκιμασμένες Πιστοποιημένες Τεκμηριωμένες Αρχιτεκτονικές (Tested Validated Documented Architectures - TVDA).
  • Συμμόρφωση με πρότυπα ασφαλείας: Οι λύσεις συστημάτων ανύψωσης που προσφέρουμε συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO EN 13849-1, το οποίο είναι εύκολο να πιστοποιηθεί, και παρέχουν προστασία για άτομα και αγαθά.
  • Επιτόπου υποστήριξη σε παγκόσμια κλίμακα και σε οποιαδήποτε γλώσσα, από τους ειδικούς συστημάτων ανύψωσης της Schneider Electric.
 • Διαφοροποίηση

  • Αρχιτεκτονικές διπλών λογικών ελεγκτών (PLC) με προηγμένες λειτουργίες, HMI, ανανέωση ενέργειας και απομακρυσμένη πρόσβαση.
  • Ανοιχτή αρχιτεκτονική μηχανήματος: Ιστοσελίδες στους λογικούς ελεγκτές M241, απομακρυσμένη πρόσβαση στο μηχάνημα μέσω VPN.
  • Ενσωματωμένη ασφάλεια: Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 13849-1, Pld κατ. 3.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας: Τροφοδοσία όλων των κινήσεων από την ενέργεια που παράγεται ή επιστροφή της στο δίκτυο (AFE). Μετρητής ισχύος για ενεργειακούς ελέγχους.