Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 • Default Alternative Text

  Αιολική Ενέργεια – ένας βασικός συντελεστής στο μέλλον της ενέργειας

Wind turbines out in a wide open hilly green landscape, wind energy, energy efficiency.

Προκλήσεις

Οι φορείς εκμετάλλευσης αιολικών πάρκων χρειάζεται να διασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση της παραγωγής καθ' όλη τη διάρκεια του αναμενόμενου κύκλου ζωής ενός εργοστασίου. Λόγω της διακεκομμένης λειτουργίας του, η απόδοση ενός αιολικού πάρκου πρέπει να βελτιστοποιείται με βάση τις ακριβείς προβλέψεις παραγωγής. Οι αποδόσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να πληρούν τις δεσμεύσεις των ρυθμιστικών αρχών και παράλληλα να βελτιώνουν τα συνολικά λειτουργικά κέρδη. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να προγραμματίζονται ώστε να αποφεύγονται περιττές διακοπές.
 • Λύσεις

  • Σύνδεση με το δίκτυο: Τυποποιημένες και ολοκληρωμένες λύσεις σύνδεσης με το δίκτυο για όλα τα επίπεδα τάσης, συμπεριλαμβανομένων λογισμικού, προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών της Schneider Electric.
  • Λειτουργία: Συστήματα κεντρικού ελέγχου αιολικών πάρκων για τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών για μικρής και μεγάλης κλίμακας χαρτοφυλάκια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Πρόταση αξίας

  Προσφέρουμε τυποποιημένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχεδιασμού, στις ανάγκες άμεσης ανάπτυξης και στις λειτουργικές δεσμεύσεις των πελατών στον τομέα αιολικής ενέργειας παγκοσμίως.
 • Διαφοροποίηση

  • Οι λύσεις που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υψηλής ποιότητας για τις εγκαταστάσεις αιολικών έργων σε απομακρυσμένες περιοχές.
  • Οι λύσεις μας έχουν αναπτυχθεί ώστε να πληρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα που διέπουν τόσο τους κώδικες δικτύων όσο και τη σύνδεση στο δίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Τα παγκόσμια κέντρα εφαρμογών μας υποστηρίζουν την παράδοση του έργου τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Ανεμογεννήτρια και υποσταθμός δικτύου συλλογής ενέργειας, έξυπνο δίκτυο, πρόσβαση στην ενέργεια.

Μια ολοκληρωμένη λύση σύνδεσης αιολικού πάρκου με το δίκτυο

Οι λύσεις σύνδεσης με το δίκτυο της Schneider Electric προσφέρονται είτε ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα για νέες εγκαταστάσεις –συμπεριλαμβανομένων όλων των δομικών μονάδων– είτε ξεχωριστά σαν λύση συνεργασίας με τρίτους κατασκευαστές για Κατασκευαστές Αρχικού Εξοπλισμού (OEM) ή φορείς μηχανικού σχεδιασμού, ανάθεσης συμβάσεων και κατασκευών (EPC).

Χρειάζεστε αναβάθμιση; Όπου απαιτείται συμμόρφωση με νέους κώδικες δικτύων, ο ελεγκτής του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να επιτρέψει την ενσωμάτωση της ενέργειας και να σταθεροποιήσει το δίκτυο, παρά τη διακεκομμένη και τη μη προβλέψιμη παραγωγή.

Οι λύσεις διαχείρισης που προσφέρει η Schneider Electric υποστηρίζονται από ανοιχτά πρωτόκολλα επικοινωνίας που μπορούν να λειτουργήσουν με όλες τις διαθέσιμες στην αγορά ανεμογεννήτριες, επιτρέποντας την ομαλή και απρόσκοπτη επέκταση των λειτουργιών υφιστάμενων αιολικών πάρκων.

Οφέλη

 • Εργάτης σε αιολικό πάρκο ανεμογεννητριών, ενέργεια και βιωσιμότητα.
  • Λύση άμεσης εγκατάστασης και λειτουργίας για σύνδεση στο δίκτυο
  • Πρώτης κατηγορίας και ταχεία παράδοση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας
 • Άνδρας με κινητό τηλέφωνο και μπλοκ σημειώσεων μπροστά από ανεμογεννήτρια, ενέργεια και βιωσιμότητα.
  • Μείωση κεφαλαιακών δαπανών και λειτουργικών εξόδων καθ' όλη τη διάρκεια εγκατάστασης και λειτουργίας του αιολικού πάρκου
  • Μείωση του κινδύνου καθυστερήσεων κατά την εγκατάσταση, διασφαλίζοντας την επένδυση
 • Ανεμογεννήτριες και ηλιακοί συλλέκτες (φωτοβολταϊκά πάνελ) με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ηλιακή ενέργεια, ανανεώσιμη ενέργεια, αιολική ενέργεια.
  • Σιγουριά και ασφάλεια με συστήματα ασφαλούς λειτουργίας, αξιοποιώντας τις καιρικές προγνώσεις και τις ενεργειακές προβλέψεις για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.
  • Προηγμένες υπηρεσίες για την εξασφάλιση της παραγωγής ενέργειας.