Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Default Alternative Text

   Titanium - Λύση μετρήσεων για Έξυπνα Δίκτυα

  light shining through a bundle of fiberoptic cables

  Προκλήσεις

  Οι πάροχοι ενέργειας αντιμετωπίζουν την ολοένα και αυξανόμενη λειτουργική περιπλοκότητα και την πίεση για τη χρήση των υφιστάμενων πηγών ευφυούς δικτύου. Πρέπει να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για όλα τα επίπεδα δικτύων. Οι προηγμένες υποδομές μετρήσεων (AMI) τους δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και να αναλύουν τα δεδομένα του μετρητή από τα τελικά σημεία του δικτύου. Αυτό επιτρέπει στους παρόχους να χειρίζονται καινοτόμα προγράμματα διαχείρισης της ζήτησης και να δεσμεύουν τους πελάτες σε μια πιο αποδοτική χρήση του ηλεκτρισμού.

   

  Μια πλήρης, ολοκληρωμένη λύση

  Titanium, μια πλήρης ολοκληρωμένη επιχειρηματική λύση
  • Λύσεις

   Το Titanium είναι μια ολοκληρωμένη σειρά προηγμένων λύσεων μέτρησης ειδικά σχεδιασμένων για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων μέτρησης που ενδέχεται να προκύπτουν σε έναν πάροχο ενέργειας για Έξυπνα Δίκτυα

   • Ανάπτυξη:  Σχεδιασμός, προγραμματισμός και παρακολούθηση για την ελαχιστοποίηση των κυκλοφορούντων αποθεμάτων, τη βελτιστη αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων και τη διασφάλιση επιτυχούς ανάπτυξης.
   • Συντήρηση:  Εργαλεία έξυπνης ανάλυσης και λειτουργίες λήψης και συντονισμού βλαβών διασυνδεδεμένα με συστήματα διαχείρισης εντολών εργασίας.
   • Λειτουργία:  Προηγμένα ad-hoc εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών "'εξυπνης" μέτρησης σε αξιόπιστη και προγραμματισμένη βάση, και για τη λειτουργία από απόσταση, βελτιώνοντας συνεπώς τη διεργασία τιμολόγησης.
  • Βασικά στοιχεία

   Οι πιο προηγμένες υπηρεσίες: Ανάλυση των υφιστάμενων διεργασιών μέτρησης για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, παρακολούθηση της χρήσης διαθέσιμων πόρων και της ημερήσιας λειτουργίας, καθώς και εργασίες συντήρησης για την εξασφάλιση κυκλοφορίας των κρίσιμων πληροφοριών μέτρησης.

   Τα πιο προηγμένα εργαλεία: Υποστήριξη παροχής υπηρεσιών "έξυπνης" μέτρησης, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα πιο πρόσφατα πληροφοριακά συστήματα για την παροχή μιας σειράς προηγμένων εργαλείων που διασφαλίζουν την αξιόπιστη ανάπτυξη AMI και λειτουργίες που περιλαμβάνουν τεχνολογίες λειτουργιών "έξυπνης" μέτρησης σε μία μόνο λύση.
  • Βασικά οφέλη

   Τεχνολογίες αιχμής: Χρησιμοποιώντας πληροφοριακά συστήματα της πλέον προηγμένης τεχνολογίας, παρέχεται εικονική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής, βασισμένη πλήρως σε υπηρεσία cloud, εύκολα επεκτάσιμη από εκατοντάδες χιλιάδες σε περισσότερες από 13 εκατομμύρια συσκευές.

   Ασφάλεια κυβερνοχώρου: Ακολουθώντας τις πιο απαιτητικές αρχές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το απόρρητο των πληροφοριών αποτελεί έναν βασικό παράγοντα, με κρυπτογράφηση κάθε πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων του μετρητή, με κλειδιά πρόσβασης ασφάλειας ή πιστοποιητικά.

   Αξιόπιστη λειτουργία: Απόδοση που ανταποκρίνεται στους πιο υψηλούς και αυστηρούς όρους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, για την παροχή των πληροφοριών μέτρησης. Ιδανικός συνδυασμός των πιο προηγμένων και αξιόπιστων τεχνολογιών λειτουργίας και τεχνολογιών πληροφοριακών συστημάτων.

  Οφέλη

  • τεχνικός κοιτάζει την εγκατάσταση

   Αποτελεσματικός ρυθμός ανάπτυξης δικτύου. Προγραμματισμός και παρακολούθηση της ανάπτυξης AMI για την ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματός σας, ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες κυκλοφορούντων αποθεμάτων.

  • οθόνη υπολογιστή που εμφανίζει το λογισμικό

   Αποτελεσματική λειτουργία. Διατηρήστε τη λειτουργία της έξυπνης υποδομής μετρήσεων, εντοπίζοντας τις περιοχές με χαμηλή απόδοση και επιδιορθώνοντας εκείνες με ενσωματωμένα OTRS.

  • ένας μετρητής για Έξυπνα Δίκτυα

   Πλατφόρμα ανεξάρτητη του μετρητή. Υποστήριξη διαφορετικών τεχνολογιών μέτρησης στο ίδιο λειτουργικό περιβάλλον.

  • τεχνικός με laptop σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

   Αποτελεσματικές υπηρεσίες. Παροχή υπηρεσιών μέτρησης ανάλογα με τη λογική και τις ανάγκες της επιχείρησής σας, με τα υψηλότερα ποσοστά απόδοσης.