Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Hydro electric dam with grassland and hills, water management, energy efficiency.  

   Διαχείριση μικρού υδροηλεκτρικού εργοστασίου

  Worker at water facility handling the water management, energy efficiency, energy management software.

  Προκλήσεις

  Βελτιώνοντας την απόδοση των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών

  Ελαχιστοποιώντας τις αστοχίες του συστήματος παραγωγής για τη διασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας των σταθμών παραγωγής, διατηρώντας τα υψηλότερα επιπέδα ποιότητας ενέργειας και μειώνοντας τα επενδυτικά και λειτουργικά έξοδα των λειτουργών των υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής Βελτιώνετε επίσης τη λειτουργική ενεργειακή αποδοτικότητα, μειώνοντας παράλληλα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

  Είστε ήσυχοι καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης

  Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο
  • Λύσεις

   Μια ολοκληρωμένη, επεκτάσιμη λύση ελέγχου και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδιασμένη για τη διαχείριση πολλαπλών κέντρων και τη συντήρηση από απόσταση. Βασισμένη στα τρέχοντα πρότυπα, η λύση που προσφέρουμε συνδυάζει όλες τις λειτουργίες ελέγχου του υδροηλεκτρικού σταθμού σε ένα σύστημα.
  • Πρόταση αξίας

   • Επεκτάσιμες και αρθρωτές λύσεις.
   • Παγκόσμιας κλάσης προϊόντα.
   • Εύκολη ενσωμάτωση, λειτουργία και συντήρηση.
   • Σχεδιασμός που δίνει τη δυνατότητα για υψηλή διαθεσιμότητα και παραγωγή των σταθμών.
  Υδροηλεκτρικό φράγμα, διαχείριση νερού, εξοικονόμηση ενέργειας.

  Λύσεις τροφοδοσίας και διαχείρισης υδροηλεκτρικών εργοστασίων

  Πλήρης διαχείριση και έλεγχος της διεργασίας παραγωγής μικρού υδροηλεκτρικού εργοστασίου:

  • Έλεγχος υδροστροβίλων (συγκροτήματα πολλαπλών στροβιλογεννητριών), με αλληλουχία έναρξης/διακοπής, ρύθμιση ταχύτητας και ειδοποιήσεις ασφάλειας. Έλεγχος γεννήτριας, συγχρονισμός, προστασία και ρύθμιση τάσης. Έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού: φράγματα, συστήματα προσαγωγής (ρυθμιστές ροής), βαλβίδες και θυροφράγματα. Διαχείριση υδάτινων πόρων. Σύνδεση στο δίκτυο και παρακολούθηση ενέργειας. Επίβλεψη και έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και απομακρυσμένων σταθμών για τη διαχείριση πολλαπλών εγκαταστάσεων.

  Οφέλη

  • Άντρας σε σταθμό παρακολούθησης εξετάζει το λογισμικό διαχείρισης ενέργειας, αναφορά βιωσιμότητας.
   • Μείωση του επενδυτικού κόστους έως και 20%.
   • Μείωση του κόστους συντήρησης έως και 30%.
  • Το προϊόν της Schneider Electric, hydroPM_m340, Modicon Premium, τα Quantum PLC προσαρμόζονται απόλυτα σε αρχιτεκτονική ενεργής εφεδρείας.
   • Τα προϊόντα Modicon Premium ή Quantum PLC προσαρμόζονται απόλυτα σε αρχιτεκτονικές ενεργής εφεδρείας.
  • Σταθμός παρακολούθησης υδροηλεκτρικού σταθμού, αξιόπιστο σύστημα SCADA το οποίο βελτιώνει τη λειτουργική αξιοπιστία και τη διαχείριση πολλαπλών σημείων.

   Ένα αξιόπιστο σύστημα SCADA το οποίο βελτιώνει τα εξής:

   • Τη λειτουργική αξιοπιστία
   • Τη διαχείριση πολλαπλών σημείων