Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Default Alternative Text

   Σύστημα Διαχείρισης έξυπνου δικτύου(ADMS)

  Electric power substation, electric power distribution.

  Προκλήσεις

  Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις: αυξανόμενη πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές και τους πελάτες για μεγαλύτερη αξιοπιστία και μειωμένες εκπομπές άνθρακα, υιοθέτηση διανεμημένης παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποταμίευσης ενέργειας, αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των διακοπών δικτύου και η αναπόφευκτη γήρανση του εργατικού δυναμικού και των υποδομών.
  • Λύση

   Σύστημα διαχείρισης έξυπνων δικτύων - μια ενοποιημένη λύση DMS, SCADA, OMS, και EMS - προσφέρει στους παρόχους ενέργειας μια αρθρωτή και ευέλικτη πλατφόρμα για έναν κοινό χρήστη, με μοντελοποίηση δεδομένων, πλαίσιο ενσωμάτωσης και ασφαλή υποδομή.
  • Δυνατότητες

   Το ADMS προσφέρει προηγμένη παρακολούθηση, ανάλυση, έλεγχο, βελτιστοποίηση, σχεδιασμό και λειτουργίες εκπαίδευσης που επιτρέπουν στους παρόχους να παρέχουν πιο αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική ενέργεια.
  Χειριστές σε θάλαμο ελέγχου σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα, σε αναφορά βιωσιμότητας.

  Εφαρμογές ADMS

  Η λύση ADMS που προσφέρουμε αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της τεχνολογίας του κέντρου ελέγχου με τη συγχώνευση των εφαρμογών DMS, OMS, και SCADA σε ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης δικτύου. Στο πλαίσιο της σειράς λύσεων που προσφέρουμε για τα έξυπνα δίκτυα, μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της εταιρείας σας ως τον πάροχο ενέργειας επόμενης γενιάς, δίνοντάς σας τη δυνατότητα για μια πιο ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική διαχείριση ενέργειας.

  Οφέλη

  • Ηλεκτρολόγος που εργάζεται στο μετασχηματιστή, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
   Προσφέρει σαφή και πλήρη στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, στοιχεία προβλέψεων και ιστορικά στοιχεία.
  • Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.
   Επιτρέπει στους χειριστές του συστήματος, στους λειτουργούς, στους μηχανικούς σχεδιασμού, στους αναλυτές αξιοπιστίας και στους διαχειριστές να εργάζονται ομαδικά, έχοντας πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες του δικτύου με εκείνες που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία του συστήματος.
  • Τεχνικός δικτύου, ο οποίος χρησιμοποιεί τηλέφωνο και tablet, αναφορά βιωσιμότητας, internet of things.
   Η κοινή επίγνωση των καταστάσεων προσφέρει αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση των λειτουργιών του δικτύου σε ένα πολύμορφο και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
  • Υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
   Δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη αξιοπιστία δικτύου, βελτιωμένη αποτελεσματικότητα λειτουργίας, μειωμένα λειτουργικά κόστη, αυξημένη ασφάλεια και προστασία, υποστήριξη για τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές διατάξεις, καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ενσωμάτωση βάσει προτύπων.