Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Cement facility at dusk, cement production.

   Διανομή ισχύος

  Electrical station, energy access, power management.

  Ο πυρήνας της επιχείρησής σας

  Από την ανάληψη νέων έργων μέχρι την επέκταση, πρέπει να αντιμετωπιστούν διάφορες προκλήσεις: Συγκρατημένος καταμερισμός προϋπολογισμού και έλεγχος δαπανών. Ασφάλεια για ανθρώπους και πόρους. Διαθεσιμότητα των κρίσιμων ηλεκτρικών συστημάτων. Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και τους τοπικούς κανονισμούς.

  • Λύσεις

   Εκτεταμένο εύρος λύσεων για διανομή, προστασία, έλεγχο και διαχείριση ηλεκτρικών συστημάτων:

   • Έξυπνα ηλεκτρονικά σπίτια: Προκατασκευασμένοι υποσταθμοί, αίθουσες ελέγχου και κινητά data center.
   • Εξοπλισμός διανομής ισχύος χαμηλής και μέσης τάσης: Ολοκληρωμένη σειρά υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης, εξοπλισμός και εξαρτήματα.
   • Επίβλεψη: Για διανομή ισχύος και αυτοματισμού του υποσταθμού.
  • Πρόταση αξίας

   Ηλεκτρονικό σπίτι: Μια πλήρως λειτουργική, εγκεκριμένη λύση με δυνατότητα σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας.

   • Οικονομικά αποδοτική και σε πλήρη συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς δόμησης και άλλα εφαρμοστέα πρότυπα.
   • Προσαρμοσμένη στις κλιματικές / περιβαλλοντικές απαιτήσεις του εργοστασίου.
   • Δοκιμασμένη, εγκεκριμένη και βιομηχανοποιημένη από την Schneider Electric.
   • Ενσωματωμένη ασφάλεια, προστασία και έλεγχος πρόσβασης.
  • Διαφοροποίηση

   • Η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη προσφορά στον τομέα της διανομής ισχύος.
   • Εγκεκριμένοι σχεδιασμοί οι οποίοι συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς.
   • Αποδοτική και αξιόπιστη αλυσίδα διανομής με βιομηχανικό αποτύπωμα και τοπικές υπηρεσίες δίπλα στο εργοστάσιό σας.
   • Έμπειρες και πιστοποιημένες ομάδες τεχνικών διασφαλίζουν την εξέλιξη των έργων σας.

  Οφέλη

  • Εργοστάσιο τσιμέντου τη νύχτα, παραγωγή τσιμέντου.

   Λιγότερος χρόνος και εργατικό δυναμικό σε απομακρυσμένες περιοχές για ανέγερση και θέση σε λειτουργία.

   Μειωμένος χρόνος έναρξης.

  • Παράκτια βιομηχανική εγκατάσταση, εξορυκτικός κλάδος.

   Έτοιμο για εγκατάσταση στο πεδίο.

   Ευκολότερος συντονισμός έργου.

  • Εγκατάσταση τσιμέντου το σούρουπο, παραγωγή τσιμέντου.

   Λιγότερη συντήρηση λόγω βελτιστοποιημένης μηχανικής και σχεδιασμού ακριβείας.