Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Technicians at their station, sustainability reporting.

   Υπηρεσίες συντήρησης

  Τεχνικός που εργάζεται σε σειρά από ηλεκτρικές μηχανές, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, διανομή ηλεκτρικής ισχύος.

  Προκλήσεις

  Διευρυμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα συντήρησης 

  Η καλή κατάσταση του εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικής ισχύος διαδραματίζει βασικό ρόλο στην απόδοση της επιχείρησής σας. Η καλή συντήρηση του εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικής ισχύος διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού σας, καθώς και την υψηλότερη δυνατή παραγωγικότητα, ενώ παράλληλα μεγιστοποιείτε τις ώρες λειτουργίας του

  Οι βέλτιστες πρακτικές συντήρησης για μέγιστη ασφάλεια και ώρες λειτουργίας

  Προηγμένο εναλλακτικό κείμενο
  • Λύσεις

   • Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα λειτουργίας του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, στο βέλτιστο δυνατό κόστος
   • Λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υποχρεωτική απαίτηση που σχετίζεται με τον εξοπλισμό
   • Διαχειρίζεται το κόστος ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ανθεκτικότητα του εξοπλισμού, καθώς και την ποιότητα τόσο των προϊόντων όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Πρόταση αξίας

   Οι υπηρεσίες συντήρησης διατηρούν την απόδοση του εξοπλισμού μεσαίας και χαμηλής τάσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο απόδοσης.

   • Δημιουργία βέλτιστων πρακτικών συντήρησης 
   • Μείωση χρόνων εκτός λειτουργίας και επανεκκίνησης 
   • Ασφάλεια και συμμόρφωση με τους κανονισμούς
  • Διαφοροποίηση

   Άριστη συντήρηση των στοιχείων ενεργητικού, ως αποτέλεσμα των επαναλαμβανόμενων εργασιών.

   • Αποκλειστική γνώση διαδικασιών συντήρησης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την εξέλιξη των στοιχείων ενεργητικού.
   • Γρήγορη πρόσβαση σε αυθεντικά ανταλλακτικά και πρόληψη για απαρχαιωμένες διατάξεις.
   • Μοναδικά ιδιόκτητα διαγνωστικά μέσω τεχνικών προδιαγραφών γνήσιου εξοπλισμού.