Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • How to create and maintain your smart grid network model

energy management consultant with hard hat in front of window and power station

Utilities worldwide face smart grid challenges that can impact their mission to deliver reliable, safe, and efficient power. A real-time model of the distribution network infrastructure is an essential component of implementing successful smart grid strategies. But creating a reliable model requires complete, correct, and current data. A recent survey indicates that less than 5% of utilities have confidence in the quality of their data.

Implementation of the following best practices can assist in creating a smart grid network model:

  • Adopt a highly focused evaluation of data requirements based on identified business drivers 
  • Commit the resources and time to required improve the quality of GIS and other source data 
  • Prepare the data sources needed for ADMS deployment, using adequate quality control and error correction of source data 
  • Implement the business processes and change management necessary to create and validate the ADMS model, including user roles and training programs 
  • Dedicate resources required to update and maintain the model 

To learn more, download the Schneider Electric white paper, “Best Practices for Creating Your Smart Grid Network Model.”

Learn how to manage big data to your advantage. Download the Schneider Electric white paper, “Best Practices for Creating Your Smart Grid Network Model.”
Learn more