Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03040 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03040

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03040 Schneider Electric
Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03040

Functional units

mounting plate NSX/CVS/vigi/INS 250 vertical fixed toggle

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
 • Τιμή
  39,36 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

 • Γενικός
  σειρά
  Prisma
  εύρος συμβατότητας
  Prisma G
  τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
  Πλάτη στήριξης
  εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
  Εξάρτημα εγκατάστασης
  εγκατεστημένη συσκευή
  Compact : σταθερό INS250 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
  Compact : σταθερό INV250 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
  Compact : σταθερό NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
  Compact : σταθερό NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
  Compact : σταθερό NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
  Compact : σταθερό NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
  Easypact : σταθερό CVS100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
  Easypact : σταθερό CVS250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
  Compact : σταθερό INV100 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
  Compact : σταθερό INV160 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
  Compact : σταθερό INV200 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
  Easypact : σταθερό CVS100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
  Easypact : σταθερό CVS250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
  περιγραφή πόλων
  1 x 3Π : σταθερό : INS250 κάθετα εγκατάσταση
  1 x 3Π : σταθερό : INV250 κάθετα εγκατάσταση
  1 x 4P : σταθερό : INS250 κάθετα εγκατάσταση
  1 x 4P : σταθερό : INV250 κάθετα εγκατάσταση
  4 x 3Π : σταθερό : NSX100...160 κάθετα εγκατάσταση
  4 x 3Π : σταθερό : NSX250 κάθετα εγκατάσταση
  4 x 3Π : σταθερό : CVS100...160 κάθετα εγκατάσταση
  4 x 3Π : σταθερό : CVS250 κάθετα εγκατάσταση
  1 x 3Π : σταθερό : INV100 κάθετα εγκατάσταση
  1 x 3Π : σταθερό : INV160 κάθετα εγκατάσταση
  1 x 3Π : σταθερό : INV200 κάθετα εγκατάσταση
  3 x 4P : σταθερό : NSX100...160 κάθετα εγκατάσταση
  3 x 4P : σταθερό : NSX250 κάθετα εγκατάσταση
  3 x 4P : σταθερό : CVS100...160 κάθετα εγκατάσταση
  3 x 4P : σταθερό : CVS250 κάθετα εγκατάσταση
  1 x 4P : σταθερό : INV100 κάθετα εγκατάσταση
  1 x 4P : σταθερό : INV160 κάθετα εγκατάσταση
  1 x 4P : σταθερό : INV200 κάθετα εγκατάσταση
  Συμπληρωματικός
  περιγραφή πίνακα
  Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
  Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
  αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
  8 στοιχείο(α) : INS250, direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  8 στοιχείο(α) : INS250, direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  8 στοιχείο(α) : INV250, direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  8 στοιχείο(α) : INV250, direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  9 στοιχείο(α) : CVS100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  9 στοιχείο(α) : CVS100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  11 στοιχείο(α) : CVS250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  11 στοιχείο(α) : CVS250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  8 στοιχείο(α) : INV100, direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  8 στοιχείο(α) : INV100, direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  8 στοιχείο(α) : INV160, direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  8 στοιχείο(α) : INV160, direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  8 στοιχείο(α) : INV200, direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  8 στοιχείο(α) : INV200, direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  9 στοιχείο(α) : NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  9 στοιχείο(α) : NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  11 στοιχείο(α) : NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  11 στοιχείο(α) : NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  10 στοιχείο(α) : CVS100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  10 στοιχείο(α) : CVS100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  13 στοιχείο(α) : CVS250 με προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  13 στοιχείο(α) : CVS250 με προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  10 στοιχείο(α) : NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  10 στοιχείο(α) : NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  13 στοιχείο(α) : NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  13 στοιχείο(α) : NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
  συνθήκες χρήσης
  Need additional plate (1M ύψους) όταν η εγκατάσταση της συσκευής είναι σε κάθετα
  ύψος
  150 mm
  βάρος προϊόντος
  0.915 kg
  φινίρισμα επιφάνειας
  Matt
  Λείο
  διεργασία προστασίας
  Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
  χρώμα
  Λευκό RAL 9001
  Περιβάλλον
  πρότυπα
  IEC 61439-2
  πιστοποιήσεις προϊόντος
  ASEFA
  Βιωσιμότητα προσφοράς
  Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
  Προϊόν Green Premium
  RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
  REACh
  Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
  Διαθέσιμο
  Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
  Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
  Συμβατική εγγύηση
  Warranty period
  18 months
 • Έγγραφα και Downloads

  Γλώσσα
  • Αγγλικά
  CAD
  Ημερομηνία
  Μέγεθος
  Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
  M.PL.V.FIXED NS250 TOG.
  Ημερομηνία 31/7/2013
  Μέγεθος 530.1 KB
  Ημερομηνία 31/7/2013
  Μέγεθος 376.9 KB
  Έντυπο οδηγιών
  Ημερομηνία
  Μέγεθος
  Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
  Ημερομηνία 26/5/2018
  Μέγεθος 6 MB
  REACh Declaration
  Ημερομηνία
  Μέγεθος
  Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
  Ημερομηνία 30/10/2018
  Μέγεθος 0
  RoHs China Declaration
  Ημερομηνία
  Μέγεθος
  Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
 • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

  Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
  Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.