Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  Εικόνα προϊόντος 03001 Schneider Electric

  Σειρά: Prisma

  Functional units

  03001

  Εικόνα προϊόντος 03001 Schneider Electric
  • Τιμή
   6,83 EUR
  Προσθήκη στα Αγαπημένα μου Κατάργηση από τα Αγαπημένα μου

  • Γενικός
   σειρά
   Prisma
   εύρος συμβατότητας
   Prisma G
   Prisma Pack 250
   τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
   Ράγα
   εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
   Εξάρτημα εγκατάστασης
   τύπος ράγας
   Τυποποίηση τελικής διανομής
   εγκατεστημένη συσκευή
   Multi 9 : σταθερό υλικό ράγας
   Acti 9 : σταθερό υλικό ράγας
   Vigirex : RH10
   Vigirex : RH21
   Vigirex : RH99
   TeSys : σταθερό GV2LE
   TeSys : σταθερό GV2ME
   TeSys : σταθερό GV2RTn
   Multi 9 : σταθερό υλικά ράγας <= 40 A
   Acti 9 : σταθερό υλικά ράγας <= 40 A
   Multi 9 : σταθερό NG125 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
   Multi 9 : σταθερό NG125 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
   Multi 9 : σταθερό NG125 NA - έλεγχος: χειριστήριο
   Acti 9 : σταθερό C120 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
   Acti 9 : σταθερό C120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
   Vigilohm : σταθερό IM9
   Vigilohm : σταθερό IM9-OL
   Vigilohm : IM20
   Vigilohm : IM20H
   Compact : σταθερό INS40 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
   Compact : σταθερό INS63 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
   Compact : σταθερό INS100 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
   Compact : σταθερό INS125 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
   Compact : σταθερό INS160 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
   Acti 9 : σταθερό iC120 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
   Acti 9 : σταθερό iC120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
   Acti 9 : σταθερό 1/2 ή 1 στοιχείο λαμπτήρα - οριζόντια εγκατάσταση
   Acti 9 : σταθερό συσκευή μέτρησης - οριζόντια εγκατάσταση
   Multi 9 : σταθερό συσκευή μέτρησης - οριζόντια εγκατάσταση
   περιγραφή πόλων
   9 x 3Π : σταθερό : GV2LE
   9 x 3Π : σταθερό : GV2ME
   9 x 3Π : σταθερό : GV2RTn
   1 x 3Π : σταθερό : NG125
   1 x 3Π : σταθερό : NG125 NA
   1 x 3Π : σταθερό : C120
   1 x 4P : σταθερό : NG125
   1 x 4P : σταθερό : NG125 NA
   1 x 4P : σταθερό : C120
   1 x 3Π : σταθερό : INS40 κάθετα εγκατάσταση
   1 x 3Π : σταθερό : INS63 κάθετα εγκατάσταση
   1 x 3Π : σταθερό : INS100 κάθετα εγκατάσταση
   1 x 3Π : σταθερό : INS125 κάθετα εγκατάσταση
   1 x 3Π : σταθερό : INS160 κάθετα εγκατάσταση
   1 x 3Π : σταθερό : iC120
   1 x 4P : σταθερό : INS40 κάθετα εγκατάσταση
   1 x 4P : σταθερό : INS63 κάθετα εγκατάσταση
   1 x 4P : σταθερό : INS100 κάθετα εγκατάσταση
   1 x 4P : σταθερό : INS125 κάθετα εγκατάσταση
   1 x 4P : σταθερό : INS160 κάθετα εγκατάσταση
   1 x 4P : σταθερό : iC120
   Συμπληρωματικός
   περιγραφή πίνακα
   Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
   Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
   Pack πίνακας - πλάτος 600 mm
   αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
   2 στοιχείο(α) : 1/2 ή 1 στοιχείο λαμπτήρα , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   2 στοιχείο(α) : 1/2 ή 1 στοιχείο λαμπτήρα , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : C120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : C120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : GV2LE , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : GV2LE , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : GV2ME , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : GV2ME , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : GV2RTn , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : GV2RTn , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : iC120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : iC120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : IM20 σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : IM20 σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : IM20H σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : IM20H σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : IM9 σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : IM9 σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : IM9-OL σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : IM9-OL σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   4 στοιχείο(α) : INS100 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   4 στοιχείο(α) : INS100 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : INS100 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : INS100 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   4 στοιχείο(α) : INS125 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   4 στοιχείο(α) : INS125 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : INS125 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : INS125 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   4 στοιχείο(α) : INS160 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   4 στοιχείο(α) : INS160 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : INS160 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : INS160 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   4 στοιχείο(α) : INS40 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   4 στοιχείο(α) : INS40 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   4 στοιχείο(α) : INS63 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   4 στοιχείο(α) : INS63 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   2 στοιχείο(α) : συσκευή μέτρησης , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   2 στοιχείο(α) : συσκευή μέτρησης , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   2 στοιχείο(α) : συσκευή μέτρησης , απευθείας σε 600 mm Πλάτους Pack πίνακας
   3 στοιχείο(α) : υλικά ράγας <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : υλικά ράγας <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   8 στοιχείο(α) : υλικά ράγας <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   8 στοιχείο(α) : υλικά ράγας <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   6 στοιχείο(α) : υλικά ράγας <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους Pack πίνακας
   6 στοιχείο(α) : υλικό ράγας , απευθείας σε 600 mm Πλάτους Pack πίνακας
   4 στοιχείο(α) : υλικό ράγας , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   4 στοιχείο(α) : υλικό ράγας , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : NG125 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : NG125 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : NG125 NA , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : NG125 NA , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : RH10 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : RH10 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : RH21 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : RH21 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : RH99 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   3 στοιχείο(α) : RH99 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : C120 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : C120 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : iC120 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : iC120 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : NG125 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
   5 στοιχείο(α) : NG125 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
   Αποστάσεις 9 mm
   48
   ποσότητα ανά σετ
   Σετ του 1
   ύψος
   93.5 mm
   πλάτος
   600 mm
   βάθος
   50 mm
   βάρος προϊόντος
   0.24 kg
   χρώμα
   Γκρι
   Περιβάλλον
   πρότυπα
   IEC 61439-2
   IEC 61439-1
   πιστοποιήσεις προϊόντος
   ASEFA
   Βιωσιμότητα προσφοράς
   Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
   Προϊόν Green Premium
   RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
   Συμμορφώνεται  - από  0807  -  Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric
   REACh
   Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
   Διαθέσιμο
   Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
   Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
   Συμβατική εγγύηση
   Warranty period
   18 months
  • Έγγραφα και Downloads

   Γλώσσα
   • Αγγλικά
   CAD
   Ημερομηνία
   Μέγεθος
   Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
   MODULAR DEVICE RAIL
   Ημερομηνία 12/8/2013
   Μέγεθος 459 KB
   Ημερομηνία 12/8/2013
   Μέγεθος 712.6 KB
   Έντυπο οδηγιών
   Ημερομηνία
   Μέγεθος
   Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
   Ημερομηνία 26/5/2018
   Μέγεθος 703.4 KB
   Ημερομηνία 18/12/2017
   Μέγεθος 686.4 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

   Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
   Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.