Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

   

  SAX

  Μονοφασικός ασφαλειοαποζεύκτης επί στύλου

  Mονοφασικοί ηλεκτρονικοί διακόπτες φορτίου - Aπομόνωσης

  SAX
  • Δυνατότητες

   Oι μονοφασικοί ηλεκτρονικοί διακόπτες  φορτίου - Aπομόνωσης της Schneider Electric τύπου SAX, είναι έξυπνοι μηχανισμοί που έχουν σχεδιαστεί για τη διάκριση μεταξύ προσωρινών και μόνιμων βλαβών σε εναέρια δίκτυα διανομής Mτ.

   Kύρια χαρακτηριστικά SAX

   • Αυτόματη απομόνωση, σε συνεργασία με έναν διακόπτη αυτόματης επαναφοράς ή έναν διακόπτη ισχύος.
   Ηλεκτρομηχανική ενεργοποίηση, δεν απαιτούνται ανταλλακτικά.
  • Ανίχνευση μονοφασικών, διφασικών και τριφασικών βλαβών.
  • Έως και 36 kV.
  • Επίπεδο ρύθμισης ενεργοποιήσης από 10 A έως και 140 A.
  • Άνοιγμα στο δεύτερο ή τον τρίτο κύκλο λειτουργίας του αυτόματου διακόπτη ισχύος ή του διακόπτη αυτόματης επαναφοράς (εργοστασιακά προγραμματισμένος).
  • Λειτουργία υπό φορτίο μέσω κατάλληλης αγκιστρωτής ράβδου.


  Οφέλη

  Ένας απλός τρόπος για την βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας του δικτύου

  H σειρά SAX βελτιώνει το επίπεδο ποιότητας του δικτύου και εξασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος των εναέριων δικτύων  διανομής, με απλότητα και απουσία ανάγκης συντήρησης.

  Εφαρμογές

  • ως εναλλακτική λύση χρήσης ασφαλειών βελτιώνοντας τις δυνατότητες επιλεκτικής προστασίας καθώς δεν εξαρτάται από την καμπύλη της ασφάλειας.
  • ως συσκευή προστασίας από υπερένταση χρησιμοποιείται για την προστασία μετασχηματιστών εξωτερικών χώρων, κυρίως σε περιοχές με υψηλή κεραυνική δραστηριότητα.
  • Σε σημεία του δικτύου που εμφανίζονται πολλά σφάλματα  ή η προσβασιμότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη. H εγκατάστασή τους πρέπει να γίνεται στην αρχή ενός κλάδου του δικτύου προκειμένου να αποφεύγονται διακοπές που οφείλονται σε μεταβατικά σφάλματα γεγονός που δεν μπορεί να αποφευχθεί με την χρήση ασφαλειών.