Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιοι αυτόματοι διακόπτες χρησιμοποιούνται για εφαρμογές DC στα 400Α;
Σ'αυτή τη περίπτωση ο διακόπτης που χρησιμοποιείται είναι ο τύπος NS400DC με μονάδα προστασίας ΜΡ1 ή ΜP2 η οποία παρέχει μόνο μαγνητική προστασία...
Ποια είναι η ευαισθησία σε mA του στοιχείου Vigi που τοποθετείται στους αυτόματους διακόπτες τύπου Compact ΝSΧ100…630;
O τύπος Vigi ME που ταιριάζει στους τύπους NSΧ100...160 εχουν σταθερή ευαισθησία στα 30mA, ο τύπος Vigi MH για ΝSX100…250 έχουν ρύθμιση ευαισθησίας...
Ποια η διαφορά μεταξύ της ηλεκτρικής μανδάλωσης Αυτόματων Διακοπτών με 'lockout after fault' και χωρίς 'lockout after fault'
Η ηλεκτρική μανδάλωση με 'lockout after fault' σημαίνει ότι για να μπορέσει να γίνει επανοπλισμός των διακοπτών εφόσον έχει εξαληφθεί το σφάλμα που...
Απαιτείται ξεχωριστό τροφοδοτικό, για τις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου τύπου Micrologic με ενσωματωμένο αμπερόμτερο (2.0 A/5.0A/6.0A/7.0A), που προσαρμόζονται στους διακόπτες NS630b...NS3200 και στους Masterpact NT και NW;
Οι μονάδες Micrologic με ενσωματωμένο αμπερόμετρο, μετρούν και εμφανίζουν τις πραγματικές (rms) τιμές των ρευμάτων >20% του ονομαστικού ρεύματος In...
Όταν χρησιμοποιούμε μοτέρ τηλεχειρισμού σε Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος της σειράς NSX100…630 και τον τριπάρουμε μέσω ενός πηνίου έλλειψης τάσης ή εργασίας, μπορούμε να κάνουμε αυτόματη επαναφορά;
Στην περίπτωση που τριπάρουμε ηθελημένα τον διακόπτη μέσω πηνίου έλλειψης τάσης ή εργασίας, μπορούμε να κάνουμε αυτόματη επαναφορά με κατάλληλο διάγραμμα...
Επηρεάζεται η λειτουργία των αυτομάτων διακοπτών Compact NS από το υψόμετρο;
Το υψόμετρο δεν επηρεάζει σημαντικά τα χαρακτηριστικά των διακοπτών μέχρι τα 2000 μέτρα.Πάνω απ'αυτό το υψόμετρο υπάρχουν κάποιοι συντελεστές διόρθωσης...
Μπορούμε σε αυτόματο διακόπτη ισχύος NS630b έως NS1600 να έχουμε ενσωματωμένη και τη προστασία από διαρροή ως προς γη;
Βεβαίως και μπορούμε. Η προστασία από διαρροή ως προς γη παρέχεται από την ηλεκτρονική μονάδα προστασίας Micrologic 7.0A με ρύθμιση ορίου από 500mA...
Μπορεί ένας αυτόματος διακόπτης τύπου Compact NSX με στοιχείο διαρροής Vigi να τροφοδοτηθεί ανάστροφα;
Ναι, η ανάστροφη τροφοδοσία (τροφοδοσία από κάτω) είναι δυνατή στους Compact NSX100 έως ΝSX630 με VIGI.
Οι διακόπτες αέρος ΝΤ/ΝW μπορούν να αντικαταστήσουν έναν αντίστοιχου μεγέθους Masterpact παλαιού τύπου Μ χωρίς καμία τροποποίηση στις μπάρες του πίνακα που ήταν εγκαταστημένος ο παλιός;
Οχι αυτό δεν είναι εφικτό γιατί υπάρχουν διαφορές ως προς τις διαστάσεις στις συνδέσεις ισχύος. Η εταιρία διαθέτει συνδέσεις ισχύος για τους διακόπτες...
Μπορούμε να μανδαλώσουμε μηχανικά ένα διακόπτη της σειράς Compact NS630b - NS1600 με ενα διακόπτη τύπου Masterpact NT ή NW;
Οχι δεν γίνεται , μπορούμε όμως να μανδαλώσουμε μηχανικά ένα διακόπτη ΝΤ με ένα NW χρησιμοποιώντας μηχανική μανδάλωση με καλώδια.
αποτελέσματα 1 - 10 του 100