Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος επαγωγικού ανιχνευτή είναι αντίστοιχος του παλιού τύπου XS7C40FP260;
Ο αντίστοιχος νέος τύπος που αντικαθιστά τον επαγωγικό ανιχνευτή Osisense XS7C40FP260 είναι ο XS7C4A1MPG13. Τεχνικά χαρακτηριστικά: https://www.schneider-electric.com/en/product/XS7C4A1MPG13/inductive-sensor-xs7-40x40x117---pbt---sn15-mm---24..240vac-dc---terminals/...
Μπορεί να τοποθετηθεί στην κρεμαστή μπουτονιέρα τύπου XACA διακόπτης τριών θέσεων 1-0-2 ;
Ναι, ο τύπος της κεφαλής του διακόπτη που ταιριάζει στην κρεμαστή μπουτονιέρα (στο μπροστινό μέρος) τύπου XACA είναι ο ZA2BD3 και συνδυάζεται με 2...
Ποιός είναι ο τύπος και ο μέγιστος αριθμός βοηθητικών επαφών που μπορεί να πάρει ένας διακόπτης Compact NS630b - NS1600 όταν διαθέτει μοτέρ τηλεχειρισμού;
Ενας διακόπτης NS630b - NS1600 όταν διαθέτει μοτέρ τηλεχειρισμού μπορεί να πάρει maximum 3 βοηθητικές επαφές OF και 1 SDE η οποία είναι ενσωματωμένη...
Μπορεί ένας ομαλός εκκινητής τύπου ATS01 να εκκινήσει 2 κινητήρες μαζί, συνδεδεμένους παράλληλα;
Είναι δυνατή η σύνδεση 2 κινητήρων παράλληλα στον εκκινητή ATS01 με την προυπόθεση οτι οι κινητήρες είναι ίδιοι και το άθροισμα των ρευμάτων των δύο...
Είναι απαραίτητη η χρήση ρελέ ισχύος πριν από τον ομαλό εκκινητή;
Δεν είναι αναγκαίο, αν η γαλβανική απομόνωση παρέχεται από τον ασφαλειοαποζεύκτη ή τον αυτόματο μαγνητικό διακόπτη του οποίου η χρήση επιβάλλεται...
Πως λειτουργούν οι ανιχνευτές θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (Thermistor PTC)
Οι ανιχνευτές θετικού συντελεστή θερμοκρασίας PTC εγκαθίστανται μέσα στα τυλίγματα του κινητήρα και έχουν μια δεδομένη ωμική αντίσταση όσο η θερμοκρασία...
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο θερμομαγνητικός διακόπτης τύπου GV2 για προστασία μονοφασικού κινητήρα;
Η επιλογή του GV2 για προστασία μονοφασικού κινητήρα γίνεται σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα και απαιτείται η σύνδεση των δύο ακροδεκτών...
Πως μπορουμε στην κρεμαστή μπουτονιέρα τύπου XACA να έχουμε κινήσεις διπλής ταχύτητας;
Στις θέσεις μπουτόν που αντιστοιχούν σε κινήσεις διπλής ταχύτητας, τοποθετούμε αντί για την απλή επαφή, την επαφή διπλής ταχύτητας με τύπο XENG1191
Είναι κατάλληλοι οι φανοί σήμανσης της Schneider Electric για τοποθέτηση σε ψηλούς ιστούς σε εξωτερικό χώρο για σήμανση εμποδίου σε περιοχές κοντά σε αεροδρόμια;
Οχι, οι φανοί σήμανσης της εταιρίας μας είναι κατάλληλοι για εφαρμογές σηματοδότησης κατάστασης λειτουργίας μηχανών. Για εφαρμογές σηματοδότησης ψηλών...
Μπορεί ένας αυτόματος διακόπτης τύπου Compact NSX με στοιχείο διαρροής Vigi να τροφοδοτηθεί ανάστροφα;
Ναι, η ανάστροφη τροφοδοσία (τροφοδοσία από κάτω) είναι δυνατή στους Compact NSX100 έως ΝSX630 με VIGI.
αποτελέσματα 1 - 10 του 100