Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές P.L.C. Twido | Αντιστοιχίες Προϊόντων | Αντικατάσταση κατηργημένης σειράς Twido

Η κατηργημένη σεριά λογικών ελεγκτών TWIDO μπορεί να αντικατάσταθεί από την νέα σειρά ελεγκτών M221.

Στο συνημμένο αρχείο αναφέρονται οι αντιστοιχίες των κωδικών καθώς και σχετικές πληροφορίες. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;