Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

FAQ | Type of motors for 1 phase Altivar drives

Οι ρυθμιστές στροφών με μονοφασική τάση τροφοδοσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των στροφών τριφασικών κινητήρων με 220V τάση λειτουργίας τυλιγμάτων σε (Y) αστέρα ή σε (Δ) τρίγωνο (ένδειξη πινακίδας 220V Δ ή 220V Υ).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;