Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

FAQ | Maximum Number of Extension Modules of SR3

Οι λογικοί ελεγκτές (PLC) της κατηγορίας Zelio SR3 μπορούν να δεχτούν αποκλειστικά μία μονάδα επέκτασης (SR3 XT….).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;