Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Στην σειρά του νέου ραγοϋλικού Acti 9 πως μπορούμε να έχουμε σηματοδότηση για αφόπλιση του μικροαυτόματου διακόπτη ή του διακόπτη διαρροής από σφάλμα ?

Η σειρά Acti 9 είναι η μοναδική στην αγορά που προσφέρει ενδεικτικό σφάλματος (Visi-Trip) στην πρόσοψη της συσκευής. Το ενδεικτικό σφάλματος υπάρχει σε όλες τις συσκευές διαρροής και τους μικροαυτόματους διακόπτες. Το ενδεικτικό αυτό σφάλματος είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο σε ένα σύστημα. Μπορεί κάποιος με μία ματιά να αναγνωρίσει σε ποια αναχώρηση έχει δημιουργηθεί σφάλμα.Είναι ένα στοιχείο το οποίο προσδίδει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου σε μία εγκατάσταση με δεκάδες μικροαυτομάτους και διακόπτες διαρροής. Χωρίς την ένδειξη είναι δύσκολο να γίνει ο προσδιορισμός για το που υπάρχει σφάλμα.Για απομακρυσμένη ενσύρματη ένδειξη σφάλματος υπάρχει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρόσθετη βοηθητική επαφή SD.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;