Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι τα όρια λειτουργίας ενός μοτέρ τηλεχειρισμού διακόπτη ισχύος NSX ?

Τόσο οι διακόπτες ισχύος όσο και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα υπακούουν στο πρότυπο IEC 60947-1 . Τα όρια λοιπόν της τάσης τροφοδοσίας τους κυμαίνονται από 85%-110% της ονομαστικής τάσης. Πιο συγκεκριμένα, αν κάποιο μοτέρ τηλεχειρισμού αναφέρεται ότι λειτουργεί σε ονομαστική τάση 250VDC , τα όρια της τάσης λειτουργίας κυμαίνονται από 212,5VDC έως 275VDC
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;