Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες iK60 της σειράς Acti 9 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές DC?

Όχι. Οι μικροαυτόματοι διακόπτες iK60 της σειράς Acti 9 δεν είναι κατάλληλοι για χρήση σε εφαρμογές DC. Για χρήση σε εφαρμογές DC, εκτός από την ειδική σειρά μικροαυτόματων διακοπτών C60H-DC, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εναλλακτικά από την σειρά Acti 9, οι μικροαυτόματοι των σειρών iC60N, iC60H και iC60L , οι οποίοι πληρώντας τα κριτήρια που απαιτούνται όταν ένας κοινός AC μικροαυτόματος χρησιμοποιείται σε DC εφαρμογή, μπορούν να δουλέψουν από 12 Vdc έως 250 Vdc.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;