Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο τύπος για ανταλλακτικούς κύριους πόλους του ρελέ με τύπο LC1F225;

O τύπος για το σετ 3 κύριων πόλων για το ρελέ LC1F225 είναι LA5FG431.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;