Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο ρελέ είναι σντίστοιχο του τύπου LC1FK44;

Το ρελέ αυτό ήταν τετραπολικό στα 250ΚW, 700A/AC1. Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο LC1F5004 ο οποίος δεν περιλαμβάνει το πηνίο.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;