Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορεί το χειριστήριο του διακόπτη Vario που στηρίζεται στη βάση του πίνακα να πάρει προέκταση για χειρισμό έξω από την πόρτα του πίνακα;

Ο τύπος της προέκτασης του χειριστηρίου του διακόπτη Vario από 25 έως 40Α είναι VZ17 και του διακόπτη από 63 έως 175Α είναι VZ18.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;