Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Απο ποιους επιμέρους κωδικούς αποτελείται ο Περιστροφικός Διακόπτης Φορτίου Vario με κωδικό VCCF0;

Ο Περιστροφικός Διακόπτης Φορτίου 3x25A με στήριξη του σώματος του σε ράγα Ω και του χειριστηρίου στην πόρτα του πίνακα με κωδικό VCC-F0 μπορεί να σπαστεί από τους εξής επιμέρους κωδικούς: VCF0 (=Περιστροφικός Διακόπτης Φορτίου 3x25A για στήριξη του διακόπτη σε ράγα Ω) + VZ17 (=Επέκταση Χειριστηρίου) + KZ32 (=Μάνδαλο πόρτας πίνακα).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;