Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος είναι αντίστοιχος του τερματικού διακόπτη ασφαλείας XCKT591;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο XCSTA591. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός οτι οι νέοι τερματικοί διακόπτες ασφαλείας είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος από τους παλιούς τύπους και τα κλειδιά των παλιών τύπων δεν ταιριάζουν στους νέους τύπους, Άρα εφόσον αντικατασταθεί ο διακόπτης πρέπει να αντικατασταθεί και το κλειδί του.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;