Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο αντίστοιχος νέος τύπος του παλαιού τερματικού ασφαλείας με κωδικό XCKP591;

O αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο XCSPA591.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;