Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο αντίστοιχος καινούργιος κωδικός του παλαιού τερματικού διακόπτη ασφαλείας με κωδικό XCKJ6970H29 καθώς επίσης και του κλειδιού ZCKY061;

Ο αντίστοιχος καινούργιος κωδικός για το XCKJ6970H29 είναι, είτε ο XCSA702 ο οποίος διατίθεται με 2ΝC επαφές και 1 NO με χρονοκαθυστέρηση, είτε ο XCSA802 ο οποίος διατίθεται με 3 NC επαφές. Όσον αφορά το κλειδί ZCKY061 δεν υπάρχει αντίστοιχο του στην νέα σειρά , θα μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί το εύκαμπτο κλειδί με κωδικό XCSZ03.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;