Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος επαγωγικού ανιχνευτή είναι αντίστοιχος του παλιού τύπου XSCA150519;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος που αντικαθιστά τον XSCA150519 είναι ο XS7C40FP260.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;