Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος πιεζοστάτης είναι αντίστοιχος του παλαιού τύπου XMJA1607;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο XMLA160D2S11. Στον νέο τύπο η ρύθμιση είναι από 10…160 bar ενώ στον παλιό τύπο η ρύθμιση ήταν από 15…160 bar.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;