Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο τύπος για ωστήριο με μεταλλικό ράουλο και βραχίονα μεταβλητού μήκους που ταιριάζει στον τερματικό διακόπτη τύπου XCKJ;

To ωστήριο που περιγράφεται είναι ο τύπος ZCKY43 που προσαρμόζεται πλευρικά στην κεφαλή τύπου ZCKE05 του τερματικού διακόπτη.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;