Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο αντίστοιχος νέος τύπος επαγωγικού ανιχνευτή επιτήρησης ορίου στροφών που αντικαθιστά τον παλιό τύπο XSAV11161;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι o XSAV11801. O ίδιος τύπος αντικαθιστά επίσης τους παλιούς τύπους XSAV11151 και XSAV11171
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;