Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Από ποιούς επιμέρους κωδικούς αποτελείται ο τερματικός διακόπτης XCKJ50511;

O XCK-J50511 αποτελείται από τους επιμέρους κωδικούς ZCKJ5 για το σώμα , ZCKE05 για την κεφαλή & ZCKY11 για το ωστήριο.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;