Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούν να τοποθετηθούν τα μπουτόν και ενδεικτικές λυχνίες της σειράς Harmony Style 7, Φ22 (ΧΒ7) στις επίτοιχες μπουτονιέρες της σειράς XAL-D;

Οχι δεν μπορούν. Οι μπουτονιέρες XAL-D μπορούν να πάρουν επαφές για μπουτόν και ενδεικτικές λυχνίες είτε του τύπου ΖΕΝL & ZALV για τοποθέτηση τους στο εσωτερικό μέρος του κουτιού είτε του τύπου ΖΒΕ & ΖΒV για τοποθέτηση τους στην ειδική βάση ZB5AZ009 καθώς επίσης και τις πλαστικές κεφαλές ΖΒ5Α της σειράς Harmony style 5 ,Φ22. Τα μπουτόν & οι ενδεικτικές λυχνίες της σειράς ΧΒ7 μπορούν να προσαρμοστούν είτε στις άδειες μεταλλικές μπουτονιέρες με τρύπες Φ22 της σειράς ΧΑΡΜ είτε στα άδεια πλαστικά κουτιά χωρίς τρύπες της σειράς ΧΑΡΑ.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;