Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Σε τι εφαρμογές είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τα φίλτρα γραμμής (line chokes) όταν χρησιμοποιούνται οι ομαλοί εκκινητές ATS48

Στην περίπτωση όπου έχουμε εγκατεστημένους αρκετούς εκκινητές στην ίδια γραμμή.Τα μεγέθη των φίλτρων γραμμής έχουν καθοριστεί για "βύθιση" τάσης μεταξύ 3% έως 5% από την ονομαστική τάση της γραμμής.Το φίλτρο γραμμής εγκαθίσταται μεταξύ του ρελέ γραμμής και του εκκινητή.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;