Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι τα όρια ρύθμισης του θερμικού ρεύματος πάνω σε έναν ομαλό εκκινητή τύπου ALTISTART 48;

Tα όρια ρύθμισης του θερμικού ρεύματος για την προστασία του κινητήρα που ελέγχει ο ομαλός εκκινητής ε'ιναι από 0.3 έως 1.3 του ονομαστικού ρεύματος του ομαλού εκκινητή
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;