Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι περιοχή ρύθμισης του χρόνου επιβράδυνσης στα μοντέλα ομαλών εκκινητών ATS01 ;

Στους τύπους ομαλών εκκινητών ATS01N2* από 1,5KW έως 15KW ο χρόνος επιβράδυνσης ρυθμίζεται από 0 έως 10sec ενώ στους τύπους από 22KW έως 45 KW από 0 έως 25 sec.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;