Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορεί ο ομαλός εκκινητής τύπου ATS01 να συνδεθεί σε μονοφασικό κινητήρα;

Για μονοφασική λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος ATS01N1… Κατά τη σύνδεση, απλώς, αφήνουμε εκτός τη δεύτερη φάση (3L2/4T2).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;