Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός πρόσθετων στοιχείων που μπορούν να τοποθετηθούν στα σώματα διακοπτών Vario V0, V1, V2, V3 και V4

Μπορούν να τοποθετηθούν maximum 3 επιπρόσθετοι κύριοι πόλοι στο ονομαστικό ρεύμα του κυρίως σώματος και ακόμα ένα πρόσθετο στοιχείο που μπορεί να είναι είτε βοηθητική επαφή , είτε πόλος ουδετέρου είτε πόλος γείωσης
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;