Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια η διαφορά μεταξύ επαγωγικών και χωρητικών ανιχνευτών;

Οι επαγωγικοί ανιχνευτές είναι κατάλληλοι για ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων ενώ οι χωρητικοί ανιχνευτές είναι κατάλληλοι για ανίχνευση μονωτικών αντικειμένων, υγρών ή σε μορφή σκόνης.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;