Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι η μέγιστη δυνατότητα σε αριθμό φανών που αποτελούν μια συστοιχία φανών σήμανσης;

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός μονάδων φωτεινής ή ηχητικής σήμανσης που λαμβάνουν μέρος στη δόμηση μιας συστοιχίας είναι 5 μονάδες εκ των οποίων μόνο η μία μπορεί να είναι ηχητική.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;