Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Υπάρχουν ειδικοί μικροαυτόματοι διακόπτες για εφαρμογές συνεχούς ρεύματος DC;

Βεβαιώς υπάρχει η σειρά μικροαυτόματων διακοπτών C60H-DC οι οποίοι είναι κατάλληλοι για χρήση μέχρι 500VDC(2P) και είναι κατάλληλοι αποκλειστικά για dc εφαρμογές. Επιπρόσθετα, όλοι οι μικροαυτόματοι διακόπτες της Schneider Electric ενδείκνυνται και για εφαρμογές συνεχούς ρεύματος. Στοιχεία της εφαρμογής που καθορίζουν την επιλογή τους είναι τα εξής:ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας, ονομαστική dc τάση λειτουργίας, αναμενόμενο βραχυκύκλωμα στους πόλους της μπαταρίας καθώς επίσης και μέθοδος γείωσης
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;