Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Επηρεάζεται η λειτουργία των μικροαυτομάτων και των ρελέ διαφυγής έντασης από την φορά εισόδου των αγωγών;

Οχι δεν επηρεάζεται. Οι μικροαυτόματοι και τα ρελέ διαφυγής έντασης λειτουργούν το ίδιο καλά τόσο όταν η είσοδος των αγωγών γίνεται από τους πάνω ακροδεκτές και η έξοδος τους από τους κάτω όσο και όταν η είσοδος των αγωγών γίνεται από τους κάτω ακροδέκτες και η έξοδος τους από τους πάνω.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;