Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πώς λειτουργεί το ρελέ διαφυγής έντασης τύπου VIGIREX;

To Vigirex συνοδεύεται από έναν τοροειδή ματασχηματιστή μέσα απ'τον οποίο περνάνε όλοι οι αγωγοί (εκτός από αυτόν της γης). Οταν ανιχνεύεται ρεύμα διαρροής μεγαλύτερο ή ίσο με την τιμή ευαισθησίας ΙΔn, που έχουμε ρυθμίσει ενεργοποιούνται οι επαφές εξόδου της συσκευής προκαλώντας έτσι το άνοιγμα της συνεργαζόμενης συσκευής διακοπής (αυτόματο διακόπτη, ρελέ κλπ.).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;